Plaćanje i dostava

Plaćanje

11 Solutions j.d.o.o. svojim Kupcima omogućava plaćanje Internet bankarstvom na žiro račun poduzeća 11 Solutions j.d.o.o.

Isporuka i dostava

Isporuka i dostava obavljaju se putem usluge Hrvatske pošte na način i pod uvjetima određenima važećim propisima za obavljanje poštanske usluge.

Uobičajeni rok dostave artikla je 15-45 dana s mogučnošću prolongacije do 60 dana i više u slučaju nacionalnih praznika, blagdana ili zbog povećanog prometa na poštama

Proizvod stiže izravno iz inozemstva od dobavljača te iz tog razloga nemamo utjecaja na moguću prolongaciju te povećani promet na poštama.

11 Solutions j.d.o.o.. nema utjecaja na dostavu poštanskih službi ili na eventualno zadržavanje pošiljke na carini (rok dostave ne uključuje eventualno zadržavanje na carini od strane HR pošte). Naručeni artikli stižu odvojeno ukoliko u narudžbi postoji više artikala.

Po izvršenju narudžbe na www.bubimir-baby.eu Kupac zaprima na mail, koji je osobno priložio, ponudu za plaćanje te samom uplatom dotične ponude za plaćanje potvrđuje da se slaže s istom, sukladno navodu na samoj ponudi.

Nakon obavljene narudžbe Kupac dobiva automatsku potvrdu elektronskom poštom da je artikl naručen.

Pošiljku koja je u tranzitu prema adresi klijenta nije moguće otkazati prije isteka definiranog roka dostave. Po primitku je neodgovarajući artikl moguće vratiti na naznačen način.

Svaka zloubotreba, krađa, laganje, neprimjereno i nezakonito ponašanje krajnjeg kupca može rezultirati raskidom ugovora od strane11 Solutions j.d.o.o. te nije odgovorno za štetu koja može nastati kao posljedica navedenog te odgovornost u potpunosti leži na Kupcu.

Jamstvo

Ukoliko Vam proizvod ne stigne u navedenim rokovima, Vaša sredstva će Vam u zakonskom roku biti vraćena na Vaš transakcijski račun ili će Vam biti poslan isti novi proizvod.

U koliko je naručeni proizvod neispravan ili jednostavno ne ispunjava očekivanja kupca moguće je, u roku 14 (četrnaest) dana od isporuke, napraviti zamjenu ili povrat proizvoda. Kupac ima puno zakonsko pravo na to.

 

 

Raskid ugovora i povrat robe

Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu proizvod predan u posjed.

Uplaćenu narudžbu moguće je otkazati unutar 1. sata od uplate te dobiti sredstava nazad na IBAN prema izboru.

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ispuni i pošalje poduzeću 11 Solutions j.d.o.o. elektroničkim putem. 11 Solutions j.d.o.o. se u tom slučaju obvezuje bez odgađanja Kupcu dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu u elektroničkom obliku.

Kupac je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Iskoristi li Kupac pravo na jednostrani raskid, ugovorne strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao Kupac, strane nisu dužne sklopiti ugovor. U slučaju raskida ugovora, svaka je ugovorna strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, 11 Solutions  j.d.o.o. se obvezuje bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci Kupca da jednostrano raskida ugovor, vratiti Kupcu sve što je platio na temelju ugovora, umanjeno za iznos troškova dostave.

 Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Robu je moguće poslati na adresu u nastavku, najkasnije u roku od 14 dana od primitka artikla, a nakon što ste nam elektroničkim putem (putem maila) poslali Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

11 Solutions j.d.o.o.

Varaždinska 31

42208 Cestica

Hrvatska

 

Pošiljku je potrebno poslati u roku od 14 dana od primitka artikla dostavom HR pošte. Bez poslanog obrasca/ nedvosmislene izjave nismo u mogućnosti zakonski prihvatiti reklamaciju. Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

Trošak povrata robe varira o težini pošiljke i mjestu slanja te ga nije moguće izračunati unaprijed.