Opći uvjeti poslovanja

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (dalje: Opći uvjeti) prije online kupovine na web stranici www.bubimir-baby.eu

Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Općim uvjetima poslovanja te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove web stranice.

Web stranica u vlasništvu je trgovačkog društva 11 SOLUTIONS j.d.o.o.

Trgovačko društvo 11 SOLUTIONS j.d.o.o. pruža online usluge putem svoje Internet stranice www. te Facebook i Instagram stranice Bubimir Baby. Usluga se sastoji od pružanja usluge posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, informacijskih usluga te financijskih transakcija.


11 SOLUTIONS j.d.o.o.. je u svakom trenutku ovlašten mijenjati sadržaj Općih uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice www.bubimir-baby.eu. Kupci su dužni prilikom narudžbe proizvoda pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću narudžbu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj narudžbi nakon izmjene. 11 Solutions j.d.o.o.. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

Opće odredbe

Ovim se Općim uvjetima uređuju odnosi između Kupca i 11 SOLUTIONS j.d.o.o. u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana za korištenje web-trgovine.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca I  11 SOLUTIONS j.d.o.o.. sklopljen je u trenutku kad 11 SOLUTIONS j.d.o.o.zaprimi narudžbu tj. elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvaća ponudu.

11 SOLUTIONS j.d.o.o. je specijaliziran je za uslugu posredovanja u trgovini između Dobavljača i Kupca. 11 SOLUTIONS j.d.o.o. ne uvozi robu. Robu kojom 11 SOLUTIONS j.d.o.o.. posreduje, Dobavljač izravno dostavlja Kupcu.

Opisi proizvoda i fotografije na stranici www.bubimir-baby.eu izvorno su preuzete informacije prodavača-dobavljača s inozemnih Internet trgovina te su u izvornom obliku (bez izmjena informacija) preneseni www.bubimir-baby.eu.


Informacije o trgovačkom društvu:


11 SOLUTIONS  j.d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB: 23802836869
Sjedište: Varaždinska 31, 42208 Cestica, Republika Hrvatska
Email: info@bubimir.eu

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Varaždinu / Tt-20/4362-2/
Račun u Raiffesenbank Austria d.d. – IBAN: HR6624840081135176290

 

Slike proizvoda


Iako se trudimo da slike koje se nalaze uz proizvode koje nudimo na Internet trgovini budu točne i primjerene, ponekad je moguće da slike proizvoda budu ilustrativnog karaktera (simbolične). Stvarni proizvod može se razlikovati od proizvoda prikazanog na slici.

 

Opis proizvoda


Tekstovi uz proizvode su od strane proizvođača i informativnog su karaktera. Za detaljnije informacije o proizvodima možete kontaktirati proizvođača direktno ili Internet trgovinu Sve za bebu na mail adresu navedenu u kontakt podacima.

 

Isključenje od odgovornosti


Prodavatelj se trudi da su informacije, objavljene na ovim internetskim stranicama, u trenutku njihovog unošenja, točne i pouzdane, međutim Prodavatelj ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojih podataka pohranjenih na ovim internetskim stranicama. Karakteristike, zaliha i cijena proizvoda mogu se vrlo brzo promijeniti te ih Prodavatelj ne može uvijek pravovremeno ažurirati. U tom slučaju obavijestit ćemo kupca o eventualnim promjenama i omogućiti mu otkazivanje narudžbe ili zamjenu proizvoda. Dodatno, Prodavatelj se ovim putem ograđuje od bilo kakvih štetnih događaja koji su nastali kao posljedica korištenja nekih od proizvoda jer Prodavatelj nije proizvođač tih proizvoda i ne može ni na koji način utjecati na njihovu kvalitetu, ispravnost ili istinitost podataka o istima koje je naveo proizvođač.

 

Informacije


Sve cijene iskazane su u hrvatskim kunama i uključuju PDV. Trudimo se dati što bolji i točniji opis i sliku. Unatoč tome, ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci i slike u potpunosti točni. Ukoliko, zbog greške ili previda, cijena objavljena u web trgovini www.bubimir-baby.eu nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, zadržavamo pravo raskida ugovora o kupnji. Prodavatelj zadržava pravo da Vas informira o promjeni ili ispravnosti cijene te da Vam pruži priliku da potvrdite ili otkažete svoju narudžbu.

 

Informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.


Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili, Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.


Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj internetskoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Ime, prezime i adresa potrošača: ______________________________________________

Prima: 11 Solutions j.d.o.o., Varaždinska 31, 42208 Cestica; 11solutions.cro@gmail.com

Ja __________________________________________________ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe navedene na računu.

 

Potpis potrošača:_______________________________________
(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

Datum: ______________